Ερώτηση: Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως παίρνει κίνηση:

 • 1) Από το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.
  2) Από τον εκκεντροφόρο άξονα με ειδικά γρανάζια.
  3) Από τον εκκεντροφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  2) Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  3) Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση: Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:

 • 1) Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
  2) Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
  3) Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
  2) Τέλος αυτοκινητόδρομου.
  3) Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Πόσες φορές σε μία εβδομάδα ο οδηγός ενός λεωφορείου μπορεί να οδηγεί επί 10 ώρες την ημέρα:

 • 1) Μία (1) φορά.
  2) Δύο (2) φορές.
  3) Τρεις (3) φορές.

Ερώτηση: Τα χαλασμένα αμορτισέρ προκαλούν:

 • 1) Μικρότερη πλευρική κλίση του οχήματος στις στροφές.
  2) Μη κανονική συμπεριφορά του οχήματος ειδικά στις στροφές.
  3) Μη κανονική λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση: Ο αεροσυμπιεστής:

 • 1) Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.
  2) Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
  3) Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.

Ερώτηση: Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:

 • 1) 70 km/h.
  2) 80 km/h.
  3) 90 km/h.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
  2) Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
  3) Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση: Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:

 • 1) 90 km/h.
  2) 100 km/h.
  3) 110 km/h.