Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
  2) Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
  3) Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση: Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:

 • 1) Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
  2) Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
  3) Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
  2) Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
  3) Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση: Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:

 • 1) Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.
  2) Την εξωτερική θερμοκρασία.
  3) Την ατμοσφαιρική πίεση.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
  2) Αυτοκινητόδρομος.
  3) Αδιέξοδος.

Ερώτηση: Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

 • 1) Κάθε τρία (3) χρόνια.
  2) Κάθε πέντε (5) χρόνια.
  3) Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.

Ερώτηση: Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:

 • 1) Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.
  2) Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
  3) Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:

 • 1) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.
  2) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
  3) Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.

Ερώτηση: Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 24.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:

 • 1) Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
  2) Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
  3) Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.